Đại lý hãng Electro Sensor tại Vietnam – Electro Sensor Vietnam

Đại lý hãng Electro Sensor tại Vietnam – Electro Sensor Vietnam

1. Giới thiệu về Electro Sensor Vietnam – Đại lý hãng Electro Sensor tại Vietnam

Electro-Sensors, Inc. thành lập từ 1968 tại Louis Park, Minnesota, Mỹ, chuyên về cung cấp thiết bị phục vụ hầu như tất cả các ứng dụng trong ngành công nghiệp hiện đại.

Electro-Sensors, Inc. chủ yếu sản xuất cảm biến giám sát và hệ thống giám sát nguy cơ rủi ro, sử dụng công nghệ tiên tiến hàng đầu, liên tục cải tiến và tối giản hóa sản phẩm giúp cho người dùng sử dụng một cách dễ dàng. Chúng tôi cung cấp những sản phẩm mang giá trị lợi ích thực tế cho khách hàng thông qua việc cung cấp hệ thống sản phẩm hoàn thiện, “sẵn sàng để sử dụng”; ngoài ra, với đội ngũ kỹ sư lành nghề, công nghệ tiên tiến, dịch vụ chu đáo và giao hàng nhanh chóng, chúng tôi tự tin đáp ứng và thỏa mãn nhu cầu của mọi thị trường.

Chúng tôi đặt thách thức đi đôi với cơ hội, biến khó khăn thành thành tựu, với đội ngũ kỹ sư sáng tạo và nhiều năm trong ngề kết hợp công nghệ tiên tiến hiện đại, chúng tôi luôn cung cấp những giải pháp đáng tin cập đáp ứng yêu cầu khắt khe ngày càng cao của các ngành công nghiệp hiện đại.

2. List code Electro Sensor Vietnam – đại lý hãng Electro sensor tại Vietnam:

AS-Interface Speed Alarm          Shaft Speed Switches
Typical system also requires Pulser Disc (not included) or WRAP (not included)
Model Part Number
ASiSA 800-001300
ASiSA 2 (MULTI-INPUT) 800-001301
AS-Interface Speed Alarm          Shaft Speed Switches
DMS Series          Shaft Speed Switches
Typical system also requires Sensor (not included) and Pulser Disc (not included) or WRAP (not included)
Model Part Number
DMS SPEEDSWITCH AC INPUT 5-100 RPM 800-001800
DMS SPEEDSWITCH AC INPUT 100-5000 RPM 800-001810
DMS SPEEDSWITCH +24VDC 5-100 RPM 800-001820
DMS SPEEDSWITCH +24VDC 100-5000 RPM 800-001830
DMS SPEEDSWITCH +12VDC 5-100 RPM 800-001840
DMS SPEEDSWITCH +12VDC 100-5000 RPM 800-001850
DMS Series          Shaft Speed Switches
DR1000          Shaft Speed Switches
Typical system also requires a Sensor (not included) and Pulser Disc (not included) or WRAP (not included)
Model Part Number
DR1000 115VAC 800-050101
DR1000 230VAC 800-050102
DR1000 12VDC 800-050103
DR1000 24VDC 800-050104
DR1000          Shaft Speed Switches
FB420          Shaft Speed Switches
 Typical system also requires a Pulser Disc (not included) or WRAP (not included)
Model Part Number
FB420 XP FINAL ASSY 800-045000
FB420          Shaft Speed Switches
LRB1000 / 2000          Shaft Speed Switches
 Typical system also requires a Sensor (not included) and Pulser Disc (not included) or WRAP (not included)
Model Part Number
LRB1000 SPEED SWITCH 115V 800-076000
LRB1000 SPEED SWITCH 230V 800-076001
LRB1000 SPEED SWITCH 24VDC 800-076010
LRB1000 SPEED SWITCH 12VDC 800-076011
LRB1000 SPEED SWITCH 36VDC 800-076013
LRB1000 SPEED SWITCH 115V PNP 800-076100
LRB1000 SPEED SWITCH 230V PNP 800-076101
LRB1000 SPEED SWITCH 24V PNP 800-076102
LRB1000 SPEED SWITCH 12V PNP 800-076103
LRB2000 SPEED SWITCH 115V 800-076002
LRB2000 SPEED SWITCH 230V 800-076003
LRB2000 SPEED SWITCH 24VDC 800-076008
LRB2000 SPEED SWITCH 12VDC 800-076009
LRB1000 / 2000          Shaft Speed Switches
M100 / 5000  PVC100 / 5000          Shaft Speed Switches
  Typical system also requires a Pulser Disc (not included) or WRAP (not included)
Model Part Number
M100 SPEED SWITCH 775-007700
M100PVC SPEED SWITCH 775-007710
M5000 SPEED SWITCH 775-007800
M5000-PVC SPEED SWITCH 775-007810
M100 / 5000  PVC100 / 5000          Shaft Speed Switches
M100T / 5000T          Shaft Speed Switches
 Typical system also requires a Pulser Disc (not included) or WRAP (not included)
Model Part Number
M100T SPEED SWITCH 230VAC 800-001760
M100T SPEEDSWITCH 115VAC FINAL ASSY 800-001700
M100T SPEEDSWITCH 12VDC FINAL ASSY 800-001720
M100T SPEEDSWITCH 24VDC FINAL ASSY 800-001740
M5000T SPEED SWITCH 230VAC 800-001770
M5000T SPEEDSWITCH 115VAC FINAL ASSY 800-001710
M5000T SPEEDSWITCH 12VDC FINAL ASSY 800-001730
M5000T SPEEDSWITCH 24VDC FINAL ASSY 800-001750
M100T / 5000T          Shaft Speed Switches
SCP1000 / 2000          Shaft Speed Switches
 Typical system also requires a Pulser Disc (not included) or WRAP (not included)
Model Part Number
SCP1000 SPEED SWITCH 115VAC 800-020100
SCP1000 SPEED SWITCH 12VDC 800-023100
SCP1000 SPEED SWITCH 230VAC 800-021100
SCP1000 SPEED SWITCH 24VDC 800-022100
SCP2000 SPEED SWITCH 115VAC W/JACK 800-040100
SCP2000 SPEED SWITCH 12VDC 800-043100
SCP2000 SPEED SWITCH 230VAC W/JACK 800-041100
SCP2000 SPEED SWITCH 24VDC 800-042100
SCP1000 / 2000          Shaft Speed Switches
SS110          Shaft Speed Switches
Typical system also requires a Sensor (not included) and Pulser Disc (not included) or WRAP (not included)
Model Part Number
SS110 SLOW SPEED SWITCH 115VAC 800-077000
SS110 SLOW SPEED SWITCH 230 VAC 800-077001
SS110 SLOW SPEED SWITCH 24VDC 800-077002
SS110 SLOW SPEED SWITCH 12VDC 800-077003
OBS SS110 FINGERSAFE 115VAC 800-077100
OBS SS110 FINGERSAFE 230VAC 800-077101
OBS SS110 FINGERSAFE 24VDC 800-077102
OBS SS110 FINGERSAFE 12VDC 800-077103
SS110          Shaft Speed Switches
UDS1000          Shaft Speed Switches
Typical system also requires Sensor (not included) and Pulser Disc (not included) or WRAP (not included)
Model Part Number
UDS 115VAC 800-050113
UDS 12VDC 800-050115
UDS 230VAC 800-050114
UDS 24VDC 800-050116
UDS1000          Shaft Speed Switches
1101 / 931         Shaft Speed Sensors
Typical system also requires Pulser Disc (not included) or WRAP (not included)
Model Part Number
SENSOR 931 W/10′ CABLE 775-093100
SENSOR 931 W/TEFLON CABLE 775-093101
SENSOR 931 W/50′ CABLE 775-093105
SENSOR 931 W/100′ CABLE 775-093110
1101 18-36V HI TEMP 10′ PVC W/LBKT 775-110001
1101 SS 3.75″ HE 10′ PVC W/O LBKT 775-110003
1101 SS 3.75″ HE 50′ PVC W/O LBKT 775-110004
1101 SS 3.75″ HE 100′ PVC W/O LBKT 775-110005
1101 SS 2.0″ HE 10′ PVC W/O LBKT 775-110100
1101 STD SS 2.0″ HE 10′ PVC W/LBKT 775-110101
1101 SS 2.0″ HE 50′ PVC W/O LBKT 775-110105
1101 STD SS 2.0″ HE 50′ PVC W/LBKT 775-110106
1101 SS 2.0″ HE 100′ PVC W/O LBKT 775-110110
1101 STD SS 2.0″ HE 100′ PVC W/LBKT 775-110111
1101 SS 2.0″ HE 10′ TEFLON W/O LBKT 775-110114
1101 SS 2.0″ HE 10′ TEFLON W/LBKT 775-110121
1102 / 932 / 933 XP         Shaft Speed Sensors
Typical system also requires Pulser Disc (not included) or WRAP (not included)
Model Part Number
932 STD AL BODY MR 10′ PVC W/LBKT 775-093200
932 AL BODY MR 50′ PVC W/LBKT 775-093201
932 AL BODY MR 100′ PVC W/LBKT 775-093202
932 SS BODY MR 10′ PVC W/LBKT 775-093203
932 SS BODY MR 50′ PVC W/LBKT 775-093204
932 SS BODY MR 100′ PVC W/LBKT 775-093205
OBS SENSOR 932-SS W/SEALED END 10FT 775-093207
SENSOR 933 W/10′ CABLE 775-093300
SENSOR 933 W/50′ CABLE 775-093301
SENSOR 933 W/100′ CABLE 775-093302
SENSOR 933 LARGE XP SENSOR 775-093303
1102 SS 3.75″ MR 10′ PVC W/O LBKT 775-110006
1102 SS 3.75″ MR 50′ PVC W/O LBKT 775-110007
1102 SS 3.75″ MR 100′ PVC W/O LBKT 775-110008
1102 SS 2.0″ MR 10′ PVC W/O LBKT 775-110200
1102 SS 2.0″ MR 10′ PVC W/LBKT 775-110201
1102 SS 2.0″ MR 50′ PVC W/O LBKT 775-110205
1102 SS 2.0″ MR 50′ PVC W/LBKT 775-110206
1102 SS 2.0″ MR 100′ PVC W/O LBKT 775-110210
1102 SS 2.0″ MR 100′ PVC W/LBKT 775-110211
1201 / 1202         Shaft Speed Sensors
Typical system also requires Pulser Disc (not included) or WRAP (not included)
Model Part Number
1201 SS 3.75″ BIDI 10′ PVC W/RK BLOCK 775-120101
1202 SS 5.5″ BIDO 10′ PVC W/RK BLOCK 775-120201
600 Series          Shaft Speed Sensors
Model Part Number
SENSOR 608 PROXIMITY 8MM 775-007208
SENSOR 612 PROXIMITY 12MM 775-007206
SENSOR PROXIMITY 14mm 775-007209
SENSOR 618 PROXIMITY 18MM 775-007205
SENSOR 630 PROXIMITY 30MM 775-007204
SENSOR 608-1 PROXIMITY 8MM 775-007201
SENSOR 612-1 PROXIMITY 12MM 775-007202
SENSOR 618-1 PROXIMITY 18MM 775-007207
SENSOR 630-1 PROXIMITY 30MM 775-007203
906 / 907 XP          Shaft Speed Sensors
Typical system also requires Pulser Disc (not included) or WRAP (not included)
Model Part Number
906 STD AL BODY HE 10′ PVC W/LBKT 775-000500
906 AL BODY HE 50′ PVC W/LBKT 775-000511
906 AL BODY HE 100′ PVC W/LBKT 775-000505
906 BIDI AL BODY HE 10′ PVC W/LBKT 775-000504
906 BIDI AL BODY HE 50′ PVCW/LBKT 775-000509
906 BIDI AL BODY HE 10O’ PVC W/LBKT 775-000510
906 SS BODY HE 10′ PVC W/LBKT 775-000400
906 SS BODY HE 50′ PVC W/LBKT 775-000405
906 SS BODY HE 100′ PVC W/LBKT 775-000410
906 BIDI SS BODY HE 10′ PVC W/LBKT 775-000404
906 BIDI SS BODY HE 50′ PVC W/LBKT 775-000409
906 BIDI SS BODY HE 100′ PVC W/LBKT 775-000414
SENSOR 907 W/10′ CABLE 775-000600
SENSOR 907BV XP BI-DI 10′ 775-006100
907 BIDI VERT ALIGN XLB3 HE 50′ PVC 775-006105
SENSOR 907BV XP BI-DI 100′ 775-006110
SENSOR 907BH XP BI-DI 10′ 775-006101
916A / 917A XP          Shaft Speed Sensors
Typical system also requires Pulser Disc (not included) or WRAP (not included)
Model Part Number
SENSOR 916A 10FT W/BRKT 775-000801
SENSOR 916A 50FT W/BRKT 775-000802
SENSOR 916A 100FT W/BRKT 775-000803
SENSOR 916A 10FT TEFLON W/BRKT 775-000804
SENSOR 916A 50FT TEFLON W/BRKT 775-000805
SENSOR 916A 100FT TEFLON W/BRKT 775-000806
SENSOR 916A 10FT W/STANDARD BRACKET 775-000807
SENSOR 916A 50FT W/STANDARD BRACKET 775-000808
SENSOR 916A 100FT W/STANDARD BRACKET 775-000809
SENSOR 916A SS 10FT W/SS BRACKET 775-000810
SENSOR 917A 10FT W/BRKT 775-000811
SENSOR 917A 50FT W/BRKT 775-000812
SENSOR 917A 100FT W/BRKT 775-000813
HE950          Shaft Speed Sensors
Model Part Number
SENSOR HE950 10′ W/BRACKET 775-001400
SENSOR HE950  50′ W/BRACKET 775-001401
SENSOR HE950 100′ W/BRACKET 775-001402
SENSOR HE950 10′ TEFLON W/BRACKET 775-001403
Series 18          Shaft Speed Sensors
Typical system also requires Pulser Disc (not included) or WRAP (not included)
Model Part Number
Series 18          Shaft Speed Sensors 18EHQNO-000
Series 18          Shaft Speed Sensors 18EHQNT-000
Series 18          Shaft Speed Sensors 18EHQPO-000
Series 18          Shaft Speed Sensors 18EHQPT-000
Series 18          Shaft Speed Sensors 18EHSNO-000
Series 18          Shaft Speed Sensors 18EHSNT-000
Series 18          Shaft Speed Sensors 18EHSPO-000
Series 18          Shaft Speed Sensors 18EHSPT-000
Series 18          Shaft Speed Sensors 18EMSNO-000
Series 18          Shaft Speed Sensors 18EMSNT-000
Series 18          Shaft Speed Sensors 18EMSPO-000
Series 18          Shaft Speed Sensors 18EMSPT-000
SpeedTalker DeviceNet          Shaft Speed Sensors
Typical system also requires Pulser Disc (not included) or WRAP (not included)
Model Part Number
SPEEDTALKER-DN (XP) 800-001100
SPEEDTALKER-DN (BH) 800-001200
SPEEDTALKER-DN (UI) 800-001400
ST420          Shaft Speed Sensors
Typical system also requires a Pulser Disc (not included) or WRAP (not included)
Model Part Number
ST420-L 2 – 200 RPM, 8 PPR 800-001600
ST420-H 2 – 2000 RPM, 8 PPR 800-001601
ST420-C-0019 0.2 – 200 RPM, 8 PPR 800-001620
ST420-C-0020 0.2 – 2000 RPM, 8 PPR 800-001621
ST420-DI-L 2 – 200 RPM, 8 PPR 800-001900
ST420-DI-H 2 – 2000 RPM, 8 PPR 800-001901
ST420-DI-C-0019 0.2 – 200 RPM, 8 PPR 800-001920
ST420-DI-C-0020 0.2 – 2000 RPM, 8 PPR 800-001921
ST420-LT-L 2 – 200 RPM, 8 PPR 800-004100
ST420-LT-H 2 – 2000 RPM, 8PPR 800-004101
ST420-LT-C-0019 0.2 – 200 RPM, 8 PPR 800-004120
ST420-LT-C-0020 0.2 – 2000 RPM, 8 PPR 800-004121
Digital Ring Kits          Shaft Speed Pulse Generators
Model Part Number
Small ring kit:  NEMA 56C, 5/8″ bore
DRK56C RING KIT 1101 199SM .625 775-210625
DRK56C RING KIT 1102 199SM .625 775-230625
Small ring kit:  NEMA 143TC, 145TC, 182C, 184C, 7/8″ bore
DRK143TC RING KIT 1101 199SM .875 775-210875
DRK143TC RING KIT 1102 199SM .875 775-230875
Large ring kit:  NEMA 182TC, 184TC, 213C, 215C, 254C, 1-1/8″ bore
DRK182TC RING KIT 1101 199SM 1.125 775-221125
DRK182TC RING KIT 1102 199SM 1.125 775-241125
Large ring kit:  NEMA 213TC, 215TC, 254UC, 256UC, 1-3/8″ bore
DRK213TC RING KIT 1101 199SM 1.375 775-221375
DRK213TC RING KIT 1102 199SM 1.375 775-241375
Large ring kit:  NEMA 254TC, 256TC, 1-5/8″ bore
DRK254TC RING KIT 1101 199SM 1.625 775-221625
DRK254TC RING KIT 1102 199SM 1.625 775-241625
Small Quadrature ring kit:  NEMA 56C, 5/8″ bore
QDRK56C QUAD RING 1201 199SM .625 775-250625
QDRKL-56C QUAD RING KIT LINE DRIVER 775-280625
Small Quadrature ring kit:  NEMA 143TC, 145TC, 182C, 184C, 7/8″ bore
QDRK143TC QUAD RING 1201 199SM .875 775-250875
QDRKL-143TC QUAD RING KIT LINE DRIVER 775-280875
Large Quadrature ring kit:  NEMA 182TC, 184TC, 213C, 215C, 254C, 1-1/8″ bore
QDRK182TC QUAD RING 1202 199SM 1.125 775-261125
Large Quadrature ring kit:  NEMA 213TC, 215TC, 254UC, 256UC, 1-3/8″ bore
QDRK213TC QUAD RING 1202 199SM 1.375 775-261375
Large Quadrature ring kit:  NEMA 254TC, 256TC, 1-5/8″ bore
QDRK254TC QUAD RING 1202 199SM 1.625 775-261625
Encoders & Traction Wheels          Shaft Speed Pulse Generators
Model Part Number
380 Series Rotary Shaft Encoder
Specify operating voltage, PPR, and single channel or quadrature output when ordering encoders.
Standard output (1-600 PPR)
Standard output (601-1,270 PPR)
Quadrature output (1-600 PPR)
Quadrature output (601-1,270 PPR)
Explosionproof housing
Optional IP 65 Gasket Shaft Seal
470 Series Heavy-Duty Rotary Shaft Encoder
Specify operating voltage, PPR, and single channel or quadrature output when ordering encoders.
Quadrature output (1-1,270 PPR)
Quadrature output (1,271-3,000 PPR)
Quadrature output (3,001-5,000 PPR)
Quadrature output (5,001-6,000 PPR)
HV 5-28 VDC line driver output
Traction Wheel Encoder Assemblies – includes mounting hinge and arm and wheel.
To complete the Traction Wheel Kit, add a single channel or quadrature model 380 encoder and mating connector.
TRACTION WHEEL KIT BLACK NEOP 976-001100
TRACTION WHEEL KIT TAN POLY 976-001200
TRACTION WHEEL KIT K-ALUM 976-001300
Magnet Wheels          Shaft Speed Pulse Generators
Model Part Number
MAGNET WHEEL END MOUNT 60PPR AL.196 BORE 700-002400
Standard shaft mount wheels
MAGNET WHEEL .375 60PPMW 700-210375
MAGNET WHEEL .500 60PPMW 700-210500
MAGNET WHEEL .625 60PPRMW 700-210625
MAGNET WHEEL .750 60PPMW 700-210750
MAGNET WHEEL .875 60PPMW 700-210875
MAGNET WHEEL 1.00 60PPMW 700-211000
MAGNET WHEEL 1.125 60PPMW 700-211125
MAGNET WHEEL 1.250 60PPMW 700-211250
MAGNET WHEEL 1.375 60PPMW 700-211375
MAGNET WHEEL 1.4375 60PPMW 700-211437
MAGNET WHEEL 1.500 60PPMW 700-211500
MAGNET WHEEL 1.625 60PPMW 700-211625
MAGNET WHEEL 1.875 60PPMW 700-211875
Pulser Discs          Shaft Speed Pulse Generators
Model Part Number
2.5 – 2.75″ Discs
256 PVC 8 MAG 1/2 2.50x.25x.196 STD 700-000300
256A AL 8 MAG 1/2 2.50x.25x.196 STD 700-001600
4.0 – 4.75″ Discs
255 NYLON 16 MAG 4.00x.25x.196 STD 700-000200
255 SS 16 MAG 1/2 4.00x.25x.196 700-000203
255 PVC 16 MAG 1/2 4.00x.25x.196 700-000204
258 PVC 8 MAG 1/2 4.00x.25x.196 STD 700-000209
258A AL 8 MAG 1/2 4.00x.25x.196 700-000212
258 SS 8 MAG 1/2 4.00x.25x.196 700-000213
232 PVC 32 MAG 1/4 4.00x.25x.196 STD 700-001400
232 AL 32 MAG 1/4 4.00x.25x.196 STD 700-001401
232 SS 32 MAG 1/4 4.00x.25x.196 700-001402
255A AL 16 MAG 1/2 4.00x.25x.196 STD 700-001500
PDE450 PVC 20 MAG 1/2 4.00x.625x.196 ES 700-002600
PDE 450 SS 20 MAG 1/2 4.00X.625X.196 700-002603
PDE 450A AL 20 MAG 1/2 4.00x.625x.196 700-002610
PD455 PVC 20 MAG 1/2 4.75x.25x.196 700-002500
PD455 AL 20 MAG 1/2 4.75x.25x.196 700-002501
7.5 – 8.0″ Discs
PD725 AL 60 MAG 1/4 7.50x.25x.196 700-002800
257A AL 32 MAG 1/2 8.00x.25x.196 STD 700-002100
257 PVC 32 MAG 1/2 8.00x.25x.196 STD 700-002101
Split Collar Pulser Wraps          Shaft Speed Pulse Generators
Model Part Number
Standard Width Wraps
For shaft speeds up to 3,000 RPM.
O.D. = I.D. + 3″
4″ Minimum O.D.
Width of Wrap = 1.5″
16 Magnets Standard
Add $50 for keyway
Add $2 per magnet or slug over 16
Consult factory for all other configurations,
materials and size.
Miniature Wraps
For shaft speeds up to 3,000 RPM.
O.D. = I.D. + 1″
4″ Minimum O.D.
Width of Wrap = 1.25″
16 Magnets Standard
Add $50 for keyway
Add $2 per magnet or slug over 16
Consult factory for all other configurations,
materials and size.

 

 

Narrow Width  Wraps
For shaft speeds up to 3,000 RPM.
O.D. = I.D. + 3″
7″ Minimum O.D.
Width of Wrap = 0.625″
16 Magnets Standard
Add $50 for keyway
Add $2 per magnet or slug over 16
Consult factory for all other configurations,
materials and size.
High Speed Aluminum Wraps
For shaft speeds up to 10,000 RPM.
O.D. = I.D. + 1″
2″ Minimum O.D.
Width of Wrap = 1.5″
2 Magnets Standard Đại lý hãng Electro Sensor tại Vietnam
Note: O.D. will increase if keyway is specified Đại lý hãng Electro Sensor tại Vietnam
Đại lý hãng Electro Sensor tại Vietnam
Add $50 for keyway Đại lý hãng Electro Sensor tại Vietnam
Add $2 per magnet or slug over 16 Đại lý hãng Electro Sensor tại Vietnam
Slotted Magnet Wraps Đại lý hãng Electro Sensor tại Vietnam
For shaft speeds up to 3,000 RPM. Đại lý hãng Electro Sensor tại Vietnam
O.D. = I.D. + 3″ Đại lý hãng Electro Sensor tại Vietnam
7″ Minimum O.D. Đại lý hãng Electro Sensor tại Vietnam
Width of Wrap = 1.5″ Đại lý hãng Electro Sensor tại Vietnam
16 Magnets Standard Đại lý hãng Electro Sensor tại Vietnam
Add $50 for keyway
Add $2 per magnet or slug over 16
Add $60 for dovetail magnets
Consult factory for all other configurations,
materials and size.
Stainless Steel & All other specials
Split Collar Pulser Wraps          Shaft Speed Pulse Generators
TT420          Temperature Sensors
Model Part Number
TT420
TT420F 800-001510
TT420S 800-001520
TT420Z 2″ 800-001543
TT420Z 4″ 800-001503
TT420Z 4″ WITH 1/4″ NPTF ZERK FITTING 800-001505
TT420Z 4″ WITH 1/8′ NPTF ZERK FITTING 800-001504
TT420Z 6″ 800-001500
TT420Z 6″ WITH 1/4″ NPTF ZERK FITTING 800-001502
TT420Z 6″ WITH 1/8″ NPTF ZERK FITTING 800-001501
TT420Z 8″ 800-001530
TT420Z 8″ WITH 1/8″ NPTF ZERK FITTING 800-001545
TT420Z 12″ 800-001519
TT420-LT (Half Inch)
TT420Z-LT (1/2 in, 10 ft, 4in) 800-001514
TT420Z-LT (1/2 in, 10 ft, 6in) 800-001516
TT420Z-LT (1/2 in, 10 ft, 8 in) 800-001570
TT420Z-LT (1/2 in, 10 ft, 10 in) 800-001571
TT420Z-LT 12″ PROBE 1/2″ CONDUIT 800-001528
TT420S-LT (1/2 in, 10 ft, R-Angle) 800-001527
TT420S-LT (1/2 in, 10 ft, Straight) 800-001524
Accessories & Spare Parts Part Number
LUG MOUNT ADAPTER FOR TT420S-LT 776-001300
MAGNET MOUNT FOR TT420S 3/8-16 776-001400
TT420          Temperature Sensors
Rub Block Door Assemblies          Belt Alignment
Model Part Number
STANDARD
RUB BLOCK DOOR ASSY 800-002800
ADJUSTABLE
SLIDING RUB BLOCK DOOR ASSEMBLY 800-003000
UNISTRUT
RUB BLOCK PLATE ASSY (UNISTRUT) 776-001200
Rub Blocks          Belt Alignment
Buyout Product
BA100          Belt Alignment
Model Part Number
BA100-1 BELT ALIGNMENT SWITCH 800-002000
BA100-1X BELT ALIGNMENT SWITCH 800-002200
BA100-2 BELT ALIGNMENT SWITCH 800-002100
BA100-2X BELT ALIGNMENT SWITCH 800-002300
BA100-2 BELT ALIGNMENT SWITCH EPOXY COAT 800-002101
BA100          Belt Alignment
HAZARD MONITORS          Hazard Monitors
Model Part Number
ELECTRO-SENTRY COMMAND CENTER
ELECTRO-SENTRY 1 800-200000
ELECTRO-SENTRY 16 800-200010
HAZARD MONITORS          Hazard Monitors
Buyout Product
AC-D-4M          Tachometers, Counters & Displays
Model Part Number
ACD4M 4 DIGIT LG DISPLAY CTR 100-540000
AC-D-4M          Tachometers, Counters & Displays
AP1000          Tachometers, Counters & Displays
Typical system also requires a Sensor (not included) and Pulser Disc (not included) or WRAP (not included)
Model Part Number
AP1000 STD 115VAC 800-082000
AP1000 STD 230VAC 800-082001
AP1000 STD 12V 800-082002
AP1000 STD 24V 800-082003
AP1000 12VDC HIGH INTENSITY DISPLAY 800-082004
Accessories & Spare Parts Part Number
ENCLOSURE NEMA 4X 10X8X6 FG W/SWING OUT 725-003700
AP1000          Tachometers, Counters & Displays
CT6000          Tachometers, Counters & Displays
Typical system also requires a Sensor (not included) and Pulser Disc (not included) or WRAP (not included)
Model Part Number
115 VAC
CT6000 115 VAC 800-074000
CT6000 4-20 115VAC 800-074400
CT6000 0-10 115VAC 800-074501
CT6000 RELAY 115VAC 800-074200
CT6000 RELAY 4-20 115VAC 800-074600
CT6000 RELAY 0-10 115VAC 800-074701
230 VAC
CT6000 230VAC 800-074100
CT6000 4-20 230VAC 800-074500
CT6000 0-10 230VAC 800-074502
CT6000 RELAY 230VAC 800-074300
CT6000 RELAY 4-20 230VAC 800-074700
CT6000 RELAY 0-10 230VAC 800-074702
10-30 VDC
CT6000 10-30VDC 800-074101
CT6000 4-20 10-30VDC 800-074503
CT6000 0-10 10-30VDC 800-074504
CT6000 RELAY 10-30VDC 800-074301
CT6000 RELAY 4-20 10-30VDC 800-074703
CT6000 RELAY 0-10 10-30VDC 800-074704
CT6000          Tachometers, Counters & Displays
Buyout Product
HH100          Tachometers, Counters & Displays
Typical system also requires a Sensor (not included) and Pulser Disc (not included) or WRAP (not included)
Model Part Number
HH100 HAND HELD TACHOMETER 976-000900
REFLECTIVE TABS 972-006000
HH100          Tachometers, Counters & Displays
TR400          Tachometers, Counters & Displays
Typical system also requires a Sensor (not included) and Pulser Disc (not included) or WRAP (not included)
Model Part Number
115 VAC
TR400 115VAC 800-078701
TR400 4-20 115VAC 800-078703
TR400 0-10 115VAC 800-078713
TR400 RELAY 115VAC 800-078705
TR400 RELAY 4-20 115VAC 800-078707
TR400 RELAY 0-10 115VAC 800-078717
TR400 6 RELAY WITH ANALOG 115VAC 800-078800
230 VAC
TR400 230VAC 800-078702
TR400 4-20 230VAC 800-078704
TR400 0-10 230VAC 800-078714
TR400 RELAY 230VAC 800-078706
TR400 RELAY 4-20 230VAC 800-078708
TR400 RELAY 0-10 230VAC 800-078718
TR400 6 RELAY WITH ANALOG 230VAC 800-078801
10-30 VDC
TR400 10-30 VDC 800-078719
TR400 4-20 10-30 VDC 800-078720
TR400 0-10 10-30 VDC 800-078723
TR400 RELAY 10-30 VDC 800-078721
TR400 RELAY 4-20 10-30 VDC 800-078722
TR400 RELAY 0-10 10-30 VDC 800-078724
TR400 6 RELAY WITH ANALOG 10-30VDC 800-078802
TR400 QR 2 RELAY 10-30VDC 800-078804
TR400 QR 6 RELAY 10-30VDC 800-078803
TR400C
TR400C RELAY 115VAC 800-078709
TR400C RELAY 4-20 115 VAC 800-078710
TR400C RELAY 230 VAC 800-078711
TR400 SGA
TR400SGA 115VAC CONV 800-079000
TR400SGA 230VAC CONV 800-079001
TR400SGA 10-30VDC CONV 800-079002
TR400          Tachometers, Counters & Displays
TR5000          Tachometers, Counters & Displays
Typical system also requires a Sensor (not included) and Pulser Disc (not included) or WRAP (not included)
Model Part Number
115 VAC
TR5000 115 VAC 800-072000
TR5000 4-20 115VAC 800-072400
TR5000 0-10 115VAC 800-072501
TR5000 RELAY 115VAC 800-072200
TR5000 RELAY 4-20 115VAC 800-072600
TR5000 RELAY 0-10 115VAC 800-072701
230 VAC
TR5000 230 VAC 800-072100
TR5000 4-20 230VAC 800-072500
TR5000 0-10 230VAC 800-072502
TR5000 RELAY 230VAC 800-072300
TR5000 RELAY 4-20 230VAC 800-072700
TR5000 RELAY 0-10 230VAC 800-072702
10-30 VDC
TR5000 10-30 VDC 800-072102
TR5000 4-20 10-30 VDC 800-072503
TR5000 0-10 10-30 VDC 800-072504
TR5000 RELAY 10-30 VDC 800-072302
TR5000 RELAY 4-20 10-30 VDC 800-072703
TR5000 RELAY 0-10 10-30 VDC 800-072704
TR5000          Tachometers, Counters & Displays
SG1000          Slide Gate & Angle Position
Model Part Number
SG1000A SLIDEGATE MONITOR FINAL ASSY 800-010000
SG1000B SLIDEGATE MONITOR FINAL ASSY 800-010100
SG1000C SINGLE-TURN MONITOR FINAL ASSY 800-010200
SG1000D DAMPER-VALVE MONITOR FINAL ASSY 800-010300
SG1000E SUBTURN SHAFT MONITOR FINAL ASSY 800-010400
TR400SGA 115VAC CONV 800-079000
TR400SGA 230VAC CONV 800-079001
TR400SGA 10-30VDC CONV 800-079002
HARDWARE STABILIZER BRACKET SG1000 300-100002
HARDWARE MOUNTING PKG FOR SG1000B CLAMP 300-100000
OR
HARDWARE MOUNTING PKG FOR SG1000B BOLT 300-100003
And
HARDWARE MTNG PKG FOR TELESCOPIC ARM 300-100001
TELESCOPIC ARM 10″ FINAL ASSY 800-010110
TELESCOPIC ARM 16″ FINAL ASSY 800-010116
TELESCOPIC ARM 18″ FINAL ASSY 800-010118
TELESCOPIC ARM 20″ FINAL ASSY 800-010120
SG1000          Slide Gate & Angle Position
AIFO-200          Signal Conditioners & Interface
Model Part Number
AIFO-200 115VAC 803-000700
AIFO-200 230VAC 803-000701
AIFO-200          Signal Conditioners & Interface
ION          Signal Conditioners & Interface
Model Part Number
ION ANALOG IN MODBUS RTU NODE 800-011000
ION DISCRETE I/O MODBUS RTU NODE 800-011100
ION FREQUENCY/DISCRETE-IN NODE 800-011200
ION  Signal Conditioners & Interface
SA420          Signal Conditioners & Interface
Typical system also requires a Sensor (not included) and Pulser Disc (not included) or WRAP (not included)
Model Part Number
SA420 115VAC 800-084000
SA420 230VAC 800-084001
SA420 +12V 800-084002
SA420 +24V 800-084003
OBS SA420 FINGERSAFE 115VAC 800-084100
OBS SA420 FINGERSAFE 230VAC 800-084101
OBS SA420 FINGERSAFE +12V 800-084102
OBS SA420 FINGERSAFE +24V 800-084103
NEMA 4X
ENCLOSURE KIT LRB 8X6X6 NEMA 12 725-000004
ENCLOSURE KIT LRB 10X8X6 NEMA 4 725-000005
ENCLOSURE KIT LRB 10X8X6 NEMA 4X 725-000006
SA420          Signal Conditioners & Interface
MTS Series & SCU-200          Vibration & Tilt
Model Part Number
Probe (requires Control Unit to complete a system)
MTS200 STD TILT SWITCH 775-003600
MTS20H STD TILT SW W/HANGER 775-003800
MTSS20H SS TILT SW W/HANGER 775-003700
MTS300 HD TILT SWITCH 775-002000
MTS30H HD TILT SW W/HANGER 775-003900
MTSS300 HD SS TILT SWITCH 775-002100
MTSS30H HD SS TILT SWITCH W/HANGER 775-003500
Control Units
SCU200 NEMA 4 115VAC 800-006001
SCU200 NEMA 12 115VAC 800-006000
SCU200 115 VAC STAINLESS STEEL 800-006005
SCU200 NEMA 4 115VAC INTRINSICALLY SAFE 800-006004
SCU200 NEMA4 230VAC 800-006003
SCU200 NEMA12 230VAC 800-006002
MTS Series & SCU-200          Vibration & Tilt
VS Series          Vibration & Tilt
Model Part Number
VS1 NPN OUTPUT (NEMA 4X) 800-096001
VS1 RELAY OUTPUT (NEMA 4X) 800-096000
VS2 NPN OUTPUT (NEMA 4X) 800-096011
VS2 RELAY OUTPUT (NEMA 4X) 800-096010
VS1 RELAY OUTPUT NO LABEL (NEMA 4X) 800-096002
VS2 RELAY OUTPUT NO LABEL (NEMA 4X) 800-096012
VS1 FINAL ASSY NPN OUTPUT (XP BLANK) 800-096101
VS1 FINAL ASSY RELAY OUTPUT (XP BLANK) 800-096100
VS2 FINAL ASSY NPN OUTPUT (XP BLANK) 800-096111
VS2 FINAL ASSY RELAY OUTPUT (XP BLANK) 800-096110
VS1 FINAL ASSY NPN OUTPUT (XP WINDOW) 800-096121
VS1 FINAL ASSY RELAY OUTPUT (XP WINDOW) 800-096120
VS2 FINAL ASSY NPN OUTPUT (XP WINDOW) 800-096131
VS2 FINAL ASSY RELAY OUTPUT (XP WINDOW) 800-096130
VS Series           Vibration & Tilt
VUM Series          Vibration & Tilt
Typical system also requires a Pulser Disc (not included) or WRAP (not included)
Model Part Number
Probe (requires Control Unit to complete a system)
VUM800 PROBE 775-080000
VIBRATION MONITOR 25′ 775-080001
VUM800 PROBE W/STRAIN RELIEF 775-080002
Control Units
VUM800 CONTROLLER INTERNAL 115VAC 750-038900
VUM800 115VAC w/NEMA 12 ENCLOSURE 800-008900
VUM800 230VAC w/NEMA 12 ENCLOSURE 800-008901
VUM Series           Vibration & Tilt
Accu Series          Motor Drive Control
Typical system also requires a Pulser Disc (not included) or WRAP (not included)
Model Part Number
ACCU-DIAL FINAL ASSY 800-044900
ACCU-DIAL TESCOM FINAL ASSEMBLY 800-044901
ACCU-DIAL W/ANALOG INPUTS FINAL ASSY 800-044903
ACCUDIAL W/ANA INPUTS CONQUIP FINAL ASSY 800-044904
ACCU-TACH FINAL ASSY 800-044910
Accu Series           Motor Drive Control
MS / ML Series          Motor Drive Control
Typical system also requires a Pulser Disc (not included) or WRAP (not included)
Model Part Number
MS196
M196 MICRO SPEED STD 115VAC 800-006900
M196 MICRO SPEED STD 230V 800-006901
MS320
MS320 0-10 115 VAC 800-070701
MS320 W/OPTION 0-10 115VAC 800-070705
MS320 4-20 115 VAC 800-070703
MS320 W/OPTION 4-20 115VAC 800-070707
MS320 0-10 230VAC 800-070702
MS320 W/OPTION 0-10 230VAC 800-070706
MS320 4-20 230VAC 800-070704
MS320 W/ OPTION 4-20 230VAC 800-070708
MS320 0-10 10-30 VDC 800-070709
MS320 W/OPTION 0-10 10-30 VDC 800-070711
MS320 4-20 10-30 VDC 800-070710
MS320 W/ OPTION 4-20 10-30 VDC 800-070712
MS332
MS332 SYNCHRONOUS CONTROLLER 952-000000
MS332 STANDARD 230VAC 952-000002
Microspeed / Microlength Series           Motor Drive Control
Disc Guards          Accessories
Model Part Number
DISCGUARD STANDARD M/907/SCP 725-005300
DISCGUARD EZ-MOUNT XP 725-005200
DISCGUARD LOWER EZ-MOUNT 725-005201
DISCGUARD EZ-SCP 725-005600
DISCGUARD 931/933 725-005400
DISCGUARD  8″ 725-005500
Disc Guards           Accessories
Enclosures          Accessories
Model Part Number
Explosion Proof
HOUSING XP XJMGCH TR400 CT6000 305-001400
HOUSING XP XJMAGCH N4 AP1000 305-001600
HOUSING XJMAGC MOD SOCKT 1.299 SA,LRB,SS 305-001601
NEMA 4X
ENCLOSURE KIT LRB 8X6X6 NEMA 12 725-000004
ENCLOSURE KIT LRB 10X8X6 NEMA 4 725-000005
ENCLOSURE KIT LRB 10X8X6 NEMA 4X 725-000006
ENCLOSURE NEMA 4X 14X12X8 FG W/SWING OUT 725-003600
ENCLOSURE NEMA 4X 10X8X6 FG W/SWING OUT 725-003700
Enclosures          Accessories
EZ Mounting Brackets          Accessories
Model Part Number
EZ-100 SHAFT MNT W/ UBLT AND 255EZ 810-000001
EZ-SCP BRACKET ASSEMBLY W/ 255EZ 810-000005
EZ-100 SHAFT MNT BRKT W/232A 810-000012
OBS-MAGNET MOUNT EZ 810-000013
EZ-100 SHAFT MNT BRKT W/232 810-000017
EZ-MOUNT BRACKET W/255A-EZ AND U-BOLT 810-000021
EZ-3/4IN SENSOR 16 MAGNETS 810-000040
EZ-18mm SENSOR 16 MAGNETS 810-000041
EZ-18mm SENSOR 8 MAGNETS 810-000042
EZ-18mm SENSOR 4 STEEL SLUGS 810-000043
EZ-12mm SENSOR 1 STEEL SLUG 810-000044
EZ-8mm SENSOR 1 STEEL SLUG 810-000045
MM-2.00 MOUNTING MAGNET 810-000050
MM-1.25  MOUNTING MAGNET 810-000060
EZ Mounting Brackets          Accessories
Buyout Product
IS Barriers          Accessories
Model Part Number
BARRIER 772 INTRINSICALLY SAFE 597-000100
BARRIER 778 INTRINSICALLY SAFE 597-000101
BARRIER 765AC INTRINSICALLY SAFE 597-000102
BARRIER 7787+ INTRINSICALLY SAFE 597-000104
IS Barriers          Accessories
Miscellaneous          Accessories
Model Part Number
HOUSING XP GRB MACHINED 305-000600
MAGNET BAR 1.50 X .50 X .25 505-000300
MAGNET BUTTON .50 DIA X .250 505-000200
MAGNET MINI .250 DIA X .1875 505-001100
ADHESIVE EPOXY KIT 217-003200
FILTER AP1000 RED 284-007700
BEZEL SMALL ENCLOSURE AP1000 284-001800
ENCLOSURE PANEL AP1000 MOD 284-001701
OBS-SOCKET 11 PIN OCTAL LRB SERIES 569-006100
REFLECTIVE TABS 972-006000
FACEPLATE KIT MS196 ML196 725-000003
FACEPLATE KIT MS320 725-000008
DIN RAIL 7.55mm X 35mm X 3in 260-000100
Miscellaneous          Accessories
Options          Accessories
Model Part Number
TAG STAINLESS STEEL 1.875 X .625 213-000200
TAG STAINLESS STEEL 3 X 1.5 213-000201
LABEL PLASTIC BLACK 2 X .50 214-001600
EPOXY COATING 991-000001
EPOXY ENCAPSULATION ANY COMPONENT 991-000008
CONFORMAL COATING 991-000003
Options          Accessories
Cable          Accessories
Model Part Number
CABLE 22AWG 3 COND SHIELDED 610-000200
CABLE 22AWG 3 CONDUCTOR TEFLON 620-000400
CABLE 22AWG 4 COND SHIELDED 610-000500
CABLE 24AWG SHIELDED ALPHA 5092C 610-003100
CABLE 22AWG 4 CONDUCTOR TEFLON 620-000401
CABLE 18 AWG 4 COND CAROLPRENE JACKET 620-000300
Cable          Accessories

ANS là đại lý phân phối chính hãng Electro Sensor Vietnam – Đại lý hãng Electro Sensor tại Vietnam

Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm Electro Sensor Vietnam –  Đại lý hãng Electro Sensor tại Vietnam

-> Xem thêm sản phẩm khác tại đây

ANS – ĐẠI LÝ HÃNG ELECTRO SENSOR TẠI VIETNAM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.