Đại lý Jeico Vietnam, Remote controller JREMO 3K Jeico Vietnam

Đại lý Jeico Vietnam ,Remote controller JREMO 3K Jeico Vietnam

Đại lý Jeico Vietnam ,Remote controller JREMO 3K Jeico Vietnam,ANS Vietnam

JEICO là nhà sản xuất bộ điều khiển từ xa vô tuyến công nghiệp được sử dụng trong công nghiệp, chẳng hạn như cẩu nâng. thang máy và cần trục (trên đầu & tháp), tời và cổng, ô tô, băng tải và vận chuyển, v.v., cho các lĩnh vực điều khiển từ xa và không dây cả trong các ngành công nghiệp nặng và nhẹ.

Công nghệ của Jeico Kita  đã được công nhận rộng rãi trong lĩnh vực này, từ điều khiển từ xa để thuận tiện cho nơi làm việc đến điều khiển vô tuyến để đảm bảo an toàn trong các khu công nghiệp như cần trục, nhà máy điện thép, v.v. Đặc biệt, Jeico Kita đã phát triển điều khiển vô tuyến để sử dụng trong các khu vực chống cháy nổ, được chứng nhận là sản phẩm an toàn nội tại.

Các sản phẩm của Jeico đều được phát triển bằng công nghệ của riêng họ, từ chương trình điều khiển từ xa đến thiết bị liên lạc — ngày càng được công nhận là chất lượng tốt và cao, đồng thời tỷ lệ lỗi thấp hơn nhiều so với các sản phẩm khác .
Các dòng sản phẩm điều khiển cẩu trục hiện có của Jeico Kita bao gồm : 

List code Jeico Vietnam:

Product Model Brand
Remote controller (For Elavator)  JREMO 3K Jeico Kita, Remote controller Jeico, Jeico
Remote controller (For Elavator) JREMO 3K A Jeico Kita, Remote controller Jeico, Jeico
Remote controller (For Elavator) JREMO 3K C Jeico Kita, Remote controller Jeico, Jeico
Remote controller (Proportional Control) JREMO 4L Jeico Kita, Remote controller Jeico, Jeico
Remote controller (Proportional Control) JREMO 4L A Jeico Kita, Remote controller Jeico, Jeico
Remote controller (Proportional Control) JREMO 4L B Jeico Kita, Remote controller Jeico, Jeico
Remote controller (Proportional Control) JREMO 4L C Jeico Kita, Remote controller Jeico, Jeico
Remote controller JREMO 6K Jeico Kita, Remote controller Jeico, Jeico
Remote controller JREMO 6K A Jeico Kita, Remote controller Jeico, Jeico
Remote controller JREMO 6K B Jeico Kita, Remote controller Jeico, Jeico
Remote controller JREMO 6K C Jeico Kita, Remote controller Jeico, Jeico
Remote controller JREMO 6K M Jeico Kita, Remote controller Jeico, Jeico
Remote controller JREMO 6K FA Jeico Kita, Remote controller Jeico, Jeico
Remote controller JREMO 6K FB Jeico Kita, Remote controller Jeico, Jeico
Remote controller JREMO 6K FC Jeico Kita, Remote controller Jeico, Jeico
Remote controller JREMO 6K FM Jeico Kita, Remote controller Jeico, Jeico
Remote controller JREMO 6K+ Jeico Kita, Remote controller Jeico, Jeico
Remote controller JREMO 6K+ A Jeico Kita, Remote controller Jeico, Jeico
Remote controller JREMO 6K+ B Jeico Kita, Remote controller Jeico, Jeico
Remote controller JREMO 6K+ C Jeico Kita, Remote controller Jeico, Jeico
Remote controller JREMO 8K Jeico Kita, Remote controller Jeico, Jeico
Remote controller JREMO 8K A Jeico Kita, Remote controller Jeico, Jeico
Remote controller JREMO 8K B Jeico Kita, Remote controller Jeico, Jeico
Remote controller JREMO 8K C Jeico Kita, Remote controller Jeico, Jeico
Remote controller JREMO 8K M Jeico Kita, Remote controller Jeico, Jeico
Remote controller JREMO 10K Jeico Kita, Remote controller Jeico, Jeico
Remote controller JREMO 10K A Jeico Kita, Remote controller Jeico, Jeico
Remote controller JREMO 10K A+ Jeico Kita, Remote controller Jeico, Jeico
Remote controller JREMO 10K B Jeico Kita, Remote controller Jeico, Jeico
Remote controller JREMO 10K C Jeico Kita, Remote controller Jeico, Jeico
Remote controller JREMO 10K D Jeico Kita, Remote controller Jeico, Jeico
Remote controller JREMO 10K M Jeico Kita, Remote controller Jeico, Jeico
Remote controller JREMO 14K Jeico Kita, Remote controller Jeico, Jeico
Remote controller JREMO 14K A Jeico Kita, Remote controller Jeico, Jeico
Remote controller JREMO 14K B Jeico Kita, Remote controller Jeico, Jeico
Remote controller JREMO 14K C Jeico Kita, Remote controller Jeico, Jeico
Remote controller JREMO 14K D Jeico Kita, Remote controller Jeico, Jeico
Remote controller JREMO 14K M Jeico Kita, Remote controller Jeico, Jeico
Remote controller (For Explosion Proof) JREMO 10EX Jeico Kita, Remote controller Jeico, Jeico
Remote controller (For Explosion Proof) JREMO 10EX A Jeico Kita, Remote controller Jeico, Jeico
Remote controller (For Explosion Proof) JREMO 10EX A+ Jeico Kita, Remote controller Jeico, Jeico
Remote controller (For Explosion Proof) JREMO 10EX B Jeico Kita, Remote controller Jeico, Jeico
Remote controller (For Explosion Proof) JREMO 10EX C Jeico Kita, Remote controller Jeico, Jeico
Remote controller (For Explosion Proof) JREMO 10EX D Jeico Kita, Remote controller Jeico, Jeico

ANS là đại lý phân phối chính hãng Jeico Vietnam

Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm Jeico Vietnam

-> Xem thêm sản phẩm khác tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.