Omron CJ2M-CPU14 Việt Nam

Omron CJ2M-CPU14

Brand Product List
Omron CJ2M-CPU14
Omron CJ1W-ID261
Omron CJ1W-OC211
Omron CJ1W-SCU21-V1
Omron NB7W-TW00B
Omron CJ1W-IC101
Omron CJ1W-PA205R

✔️ Stock kho ✔️ Giao nhanh✔️ Giao ngay trong 24h tại HCM-Omron CJ2M-CPU14 Việt Nam CJ2M-CPU14,CJ1W-ID261,CJ1W-OC211,CJ1W-SCU21-V1,NB7W-TW00B,CJ1W-IC101,CJ1W-PA205R Việt Nam

 

CJ1W-ID261

roduct Name Specifications Current Consumption
(A)
Format International Standards
I/O capacity /
Unit Configuration
Number of Mountable Units
(Number of Expansion Racks)
Program
Capacity
Data Memory
Capacity
LD
Command Execution Speed
Built-In
EtherNet/IP
Port
Optional
Board Slot
5 V
Series
24 V
Series
CJ2M
(With EtherNet/IP Function)
CPU
2560 points / 40 units
(3 × expansion racks max.)
60 K
steps
160 K words
DM: 32 K words,
EM: 32 K
words × 4 banks
0.04 μs 1 port 1 slot *0.7 Model CJ2M-CPU35 UC1, N, L, CE
30 K
steps
Model CJ2M-CPU34
20 K
steps
64 K words
DM: 32 K words,
EM: 32 K
words × 1 bank
Model CJ2M-CPU33
10 K
steps
Model CJ2M-CPU32
5 K
steps
Model CJ2M-CPU31

CJ2M (including EtherNet/IP functions) CPU unit

Xem thêm các sản phẩm tại đây

Liên hệ Ms. Dung tư vấn ngay

dung@ansgroup.asia

  0903 307 626

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.