A-141E-00-1-TC1-ASP (N-174E-00-1)-Anritsu Viet Nam

Anritsu Vietnam, A-141E-00-1-TC1-ASP (N-174E-00-1), Đại lý chính hãng Anritsu Vietnam

 

A-141E-00-1-TC1-ASP (N-174E-00-1) Anritsu
General Stationary Suface Probes Model A series
Type E : Model A-231E-00-1-TC1-ANP
Type K : Model A-231K-00-1-TC1-ANP
画像

Back

Product Info
Temp. range
-50°C to 500°C
Tolerance
-50°C ≦ t < 333°C : ±2.5°C
333°C ≦ t ≦ 500°C : ±(0.0075 × | t |)°C
* t : Measured temperature
Response time
1.5 s
Durability
More than 75,000 contacts
Cable type and length
Type E : TC-E 1m
Type K : TC-K 1m
Plug
Type E : ANP-E-M-L
Type K : ANP-K-M-L
Repair
Repairable

カスタマイズする

Remarks

* The operating temperature limit is determined by the allowable temperature limit of the probe head contacts the measurement target.
Note that the operating temperature limit is not the same as the allowable temperature limits of the grip,cable,and plug.
* The response time is the time required to detect 99% of the true value on a flat and smooth metal surface.
* Number of contacts enabling measurement within the tolerance range on a flat and smooth metal surface at a temperature of 300°C (or at the operating temperature limit if the operating temperature limit is below 300°C).
* Please contact the distributor for price and delivery.

Anh Nghi Sơn – ANS Vietnam là đại lý chính thức của Anritsu Meter tại thị trường Việt Nam – Vui lòng liên hệ chúng tôi – để được hỗ trợ tốt nhất !!!!!!

Xemthêm sản phẩm tại đây

Liên hệ Ms. Dung tư vấn ngay

dung@ansgroup.asia

  0903 307 626

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.