Balluff Vietnam – ANS đại lý chính hãng Balluff tại Việt Nam

Balluff Vietnam, BTL22WC, BTL108P, BTL1PAJ, BTL00Y5, BTL1RYR, BTL10J4, BTL1PAK, BTL15R2, Đại lý Balluff Việt Nam

BES02HR BES 516-324-SA 8-05
BES0172 BES 516-125-B0-C-03
BES02HR BES 516-324-SA 8-05
BES0172 BES 516-125-B0-C-03
BES01L3 BES 516-372-E0-C-05
BES017H BES 516-133-M0-C-PU-05
BES00W8 BES 516-359-E4-Y-PU-05
BES017Y BES 516-300-S 166-PU-05
BES018A BES 516-300-S202-PU-05
BES00R9 BES 516-326-G-E4-C-PU-05
BES00Z4 BES 516-371-E4-C-05
BES01F8 BES 516-345-M0-C-05
BES0223 BES Q40KFU-PSC40E-S04G
BES01AT BES 516-324-G-E0-C-S49-01
BES0203 BES 517-132-M3-N
BES01AJ BES 516-324-E0-C-PU-10
BES00LY BES 516-3029-E4-Y-PU-05
BES02L6 BES 516-3005-FO-N-03
BAM014P BTL5-P-4500-1
BES01Z0 BES R05KB-NSC40B-EP05
BES01W0 BES R01ZC-NAC70B-BP05
BES01WC BES R01ZC-PSC50B-BX03-V
BES02CY BES R05KB-USU40B-EV02
BES01LL BES 516-377-E0-C-PU-10
BES01Z6 BES R05KB-PSC20B-EP10
BES02J7 BES 516-325-S 4-WR
BES00NH BES 516-324-E4-C-S4-02
BES02EM BES 515-325-SA 61-S 4-T
BES01Z9 BES R05KB-PSC40B-EP06
BES01ZR BES M08MI-NSC40B-BP00 2-GS04
BES01ZW BES M08MI-PSC40B-S49G
BES02FU BES M12EI-PSC40B-S04G
BTM001A BTA A21-0300-E-SA1
BES0200 BES M18MI-PSC50A-S04G-WM01
BOS00UJ BLE 18E-PS-1P-E5-D-S 4
BES0356 BES 516-324-SA56-E5-C-S49
BES01PM BES M12EG-PSC80F-BV03
BES 516-324-G-E0-C-PU-03
BES 516-326-G-E4-Y-PU-05
BES 516-327-B0-C-PU-05
BES M08EE-NSC15B-S49G-003
BES 516-345-M0-C-03
BES 516-3042-I02-C-PU-05
BTL5-ASTA-0400-A
BES G08EG-PSC15B-BV05
BES 516-3006-G-E4-C-PU-02
BES 516-3007-G-E4-C-PU-02
BKSS33M-05
BES 516-324-E4-C-S 4-00 5
BIS C-100-05/A
BES 516-370-E4-C-05
BES 516-343-G-E5-C-S 49
BES 516-327-E4-Y-PU-05
BMF 07M-PS-D-2-SA2-S49-00 3
BES 516-371-G-S 49-C
BES 516-377-G-E5-C-S 49
BES01WR BES R03KC-PSC30B-EP02
BES01MJ BES 517-351-N1-C
BES01MW BES 517-352-N2-C
BAE001K BES 516-604-EZ-3
BCC02H4 BKS-AD-05-RJ45/GS180-20
BES01Y4 BES R04KC-NSC15B-EV05
BES01YK BES R04KC-PSC15B-EV05
BSE0005 BSE 30 0-RK
BES01YC BES R04KC-PSC15B-S26-00 2
BES01YE BES R04KC-PSC15B-EP00 3-GS49
BES01Y9 BES R04KC-POC15B-EV05
BES00KM BES 516-3019-E5-C-S 4
BES030W BES 516-325-E5-Y-S 49
BCC005K BKS-S 20E-4-SP1-05
BES01N6 BES 517-398-NO-C-05
BES030Z BES 516-357-E5-Y-S 4
BCC014N BKS-S 97-PU-15
BES02LR BES 516-371-E2-N-03
BOS00AW BLS 18M-XX-1LT-S 4-C
BES01YA BES R04KC-PSC15B-EP00 13-GS49
BEN000U BEN 516-14-1200
BES01MN BES 517-351-NO-C-05
BES01N0 BES 517-352-NO-C-05
BAE001U BES 516-604-HZ-A
BGL0037 BGL 50C-001-S4
BES0443 BES M12EE1-PSY40F-S04G-L01
BES02ZZ BES Q40KFU-GNX20B-S92G-EEX
BES01YU BES R04KC-PSC25F-EV05

Balluff Viet nam “Ordering code: BIS0011

BIS C-122-04/L (BIS-C 122-04/L)
Net weight: 0.001 KG ”
Balluff Vietnam “Ordering code: BES00PY
Description: BES 516-325-G-E5-C-S4
Net weight: 0.026 KG”
Balluff Vietnam “Ordering code: BES0113
Description: BES 516-377-G-E5-C-S49
Net weight: 0.014 KG ”
Balluff Viet nam “Ordering code: BVS000W
Description: BVS OI-3-057-E
Net weight: 0.154 KG ”
Balluff Viet nam “Ordering code: BAE00EH
Description: BAE PD-VS-002-E (BAEPD-VS-002-E)
Net weight: 0.287 KG”
Balluff Viet nam “Ordering code: BAE000J
Description: BAE LX-VS-RR100 (BAELX-VS-RR100)
Net weight: 0.432 KG”
Balluff Viet nam “Model: BES M08MI-PSC20B-BP10
Ordering code: BES03TL”
Balluff Viet nam Order code: BCC0995
Balluff Viet nam Order code: BCC0E7T
Balluff Viet nam Order code: BAM00WN
Balluff Vietnam Order code: BAM0031
Balluff Vietnam Order code: BAM01YT
Balluff Vietnam Order code: BAM01YP
Balluff Vietnam “BVS Z-MB-01
Ordering code: BAM00WN”
Balluff Vietnam “BMS-CS-M-D12-IZ
Ordering code: BAM0031”
Balluff Vietnam “BMS RS-M-D12-0150-00
Ordering code: BAM002R”
Balluff Vietnam “BCC M415-E834-AG-672- ES64N8-050
Ordering code: BCC0E7T”
Balluff Vietnam “BCC M454-M454-5D-RM002-000
Ordering code: BCC06YP”
Balluff Vietnam “BCC M414-M414-6D-331-PS54T2-200
Ordering code: BCC04K4”
Balluff Vietnam “BCC M418-0000-1A-046-PS0825-050
Ordering code: BCC0995”
Balluff Vietnam “BNI EIP-950-000-Z009
Ordering code: BNI000F”
Balluff Vietnam “BCC M415-M415-5D-687- ES64N8-050
Ordering code: BCC0ANC”
Balluff Viet nam “BAM PC-AE-002-1
Ordering code: BAM01A8”
Balluff Viet nam “BCC M414-E834-8G-668-PS54T2-020
Ordering code: BCC04K7”
Balluff Viet nam “Ordering code: BES02H7
Description: BES 516-114-SA1-05
Net weight: 0.627 KG ”
Balluff Viet nam “Ordering code: BVS000E
Description: BVS OI-3-005-E (BVSOI-3-005-E)
Net weight: 0.19 KG ”
Balluff Viet nam “Ordering code: BCC032F
Description: BCC M415-0000-1A-003-PX0434-020
Net weight: 0.072 KG”
Balluff Viet nam “Ordering code: BCC032K
Description: BCC M415-0000-1A-014-PS0434-020
Net weight: 0.093 KG”
Balluff Viet nam “Ordering code: BCS008M
Description: BCS R08RR01-PSMFAC-EP00,2-GS49
Net weight: 0.044 KG
(BCS R08RR01-PSMFAC-EP00)”
Balluff Viet nam “Replaced by: BOS01LE
Description: BOS 6K-PU-LH10-S75
Net weight: 0.023 KG
(Ordering code: BOS00A0
Description: BOS 6K-PU-1LHA-S75-C)”
Balluff Viet nam “Ordering code: BES00H3
Description: BES 516-3005-G-E4-C-PU-02
Net weight: 0.038 KG
(Proximity switch d=5mm PNP BES516-3005G-E4-C- PU 5( 150160316))”
Balluff Viet nam “Ordering code: BTL0KJC
Description: BTL5-S111B-M0200-H-K”
Balluff Viet nam “Ordering code: BAM00UK
Description: BOS R-1
Net weight: 0.028 KG”
Balluff Viet nam “Ordering code: BTL0RRH
Description: BTL5-S111B-M0150-H-KA05”
Balluff Viet nam “BTL5-S171B-M0200-H-KA05
Note: Checking”
Balluff Viet nam “Ordering code: BTL0PJT
Description: BTL5-S171B-M0250-H-KA05”
Balluff Viet nam “Ordering code: BES003M
Description: BES M08MI-PSC20B-BV05
Net weight: 0.09 KG”
Balluff Viet nam “Ordering code: BCS007Y
Description: BCS M30BBM2-PPCFAG-S04G
Net weight: 0.075 KG”
Balluff Viet nam “Ordering code: BES028L
Description: BES 516-211-E4-E-03 (BES-516-211-E4-E-03)
Net weight: 0.15 KG”
Balluff Viet nam “Replaced by: BES01K1
Description: BES 516-368-EO-C-PU-05
Net weight: 0.07 G
(BES 516-368-E0-C-PU-03)”
Balluff Viet nam “Description: BTL5-S111B-M0150-H-KA05
Order code: BTL0RRH”
Balluff Viet nam “Description: BTL5-S111B-M0200-H-KA05
Order code: BTL0KJC”
Balluff Viet nam “Description: BTL5-S111B-M0250-H-KA05
Order code: BTL0NL8”
Balluff Vietnam “Description: BTL5-S171B-M0150-H-KA05
Order code: BTL0HZA”
Balluff Viet nam Description: BTL5-S171B-M0200-H-KA05
Balluff Vietnam “Description: BTL5-S171B-M0250-H-KA05
Order code: BTL0PJT”
Balluff Viet nam “Ordering code: BHS0062
Description: BHS B265V-PSD25-S04-003
Net weight: 0.042 KG”
Balluff Viet nam “400008370 Skid detector, DH-III
Note: Please confirm the code”
Balluff Viet nam “Ordering code: BAW002K
Description: BAW M18MI-UAC50B-S04G
Net weight: 0.05 KG
(BAW M18MI-UAC50B-SO4G)”
Balluff Viet nam “Ordering code: BES0064
Description: BES M12MI-PSC40B-BV02
Net weight: 0.108 KG
(BES0064-BESM12M1-PSC40B-BV02)”
Balluff Viet nam “Ordering code: BES007T
Description: BES M18MI-POC50B-BV03
Net weight: 0.158 KG
(BES007T
BESM18MI P0C50B-BV03)”
Balluff Viet nam “Ordering code: BES01N5
Description: BES 517-398-NO-C-03
Net weight: 0.056 KG
(BES01N5 BES 517-318-NO-C-03)”

ANS Vietnam là đại lý chính thức của Balluff Vietnam 

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất – Một số dòng sản phẩm chúng tôi có hàng sẵn kho 

Báo giá nhanh – Hàng chính hãng – Hỗ trợ tư vấn kỹ thuật 24/7 – Giao nhanh 24h.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.